Kontakt

GORNER Sp. z o.o.
ul. Frezerów 3
20-209 Lublin
 
tel. (+48) 81 820 07 88
fax. (+48) 81 820 07 66
e-mail: biuro@gorner.pl
 
NIP: 946 267 53 69
REGON: 368754254
KRS: 0000704191
Nr rejestrowy BDO: 000239898
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku,
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy 100 000,00 PLN wpłacony w całości
 
BANK PEKAO S.A. 97 1240 2409 1111 0010 7689 7695
 

Poznaj nasze usługi