Aktualności

Metody pomiaru gęstości cieczy i płynów eksploatacyjnych

04-07-2022

Gęstość, masa właściwa – właściwość materii określana jako stosunek masy ciała do jego objętości lub jako masa jednostki objętości ciała. W przypadku płynów masa płynu podzielona przez jego objętość lub inaczej masa jednostki objętości płynu.
Oficjalną jednostką gęstości jest kilogram na metr sześcienny [kg/m3], ale dopuszcza się również stosowanie jednostki gram na mililitr [g/ml] oraz gram na centymetr sześcienny [g/cm3]. Gęstość zależy również od ciśnienia. Wpływ ciśnienia na gęstość jest na ogół uwzględniany tylko w przypadkach wysokich ciśnień.
 
 
Znajomość gęstości jest wykorzystywana do przeliczania masy produktu na objętość i odwrotnie oraz do identyfikacji paliw olejów, rozpuszczalników i innych cieczy eksploatacyjnych.
 
Gęstość najczęściej jest oznaczana znormalizowanymi metodami:
  • areometrem lub termoareometrem,
  • piknometrem,
  • oscylującą U-rurką,
W przypadku skroplonych gazów, gęstość jest oznaczana z zastosowaniem specjalnym areometrem ciśnieniowym.
Istnieją także metody (najczęściej automatyczne) oparte na innych zasadach, np. lepkościomierz Stabingera.
 
Pomiar areometrem lub termoareometrem
Zasada metody – Próbkę umieszcza się w cylindrze pomiarowym. Do próbki wprowadza się areometru odpowiednim zakresie pomiarowym i pozwala na swobodne ustalenie jego położenia. Na skali dokonuje się odczytu położenia menisku , co odpowiada gęstości. Odnotowuje się temperaturę pomiaru.
 
Areometr (hydrometr, densimeter) – przyrząd do pomiaru gęstości cieczy o małej lepkości (do 200 mm2/s, w temperaturze pomiaru), ma postać pływaka o kształcie rurki szklanej, poszerzonej w dolnej części, obciążonej śrutem, działający na zasadzie prawa Archimedesa. Gęstość cieczy odczytuje się na podstawie głębokości zanurzenia areometru . w badanej cieczy, ze skali naniesionej na górną, cieńszą część areometru.
Odmianą areometru jest tzw. termoareometr. Jest to areometr, w którego dolnej części jest umieszczony termometr, co umożliwia jednoczesny pomiar gęstości i temperatury badanej cieczy.
 
Areometr (A) i termoareometr (B)
1 – skala gęstości, 2 – skala temperatury, 3 – obciążnik, 4 – zbiornik obciążnika termometru.

 

 

Metoda oscylacyjna z  U-rurką
Zasada metody polega na pomiarze częstotliwości drgań badanej cieczy wprowadzonej do ramienia U-rurki i odniesienie rezultatu pomiaru do częstotliwości drgań cieczy wzorcowej o znanej gęstości, umieszczonej w drugim ramieniu U-rurki. Gęstość badanej cieczy oblicza się z zastosowaniem stałej pomiarowej.
 
Pomiar gęstości z zastosowaniem piknometru
Zasada metody polega na pomiarze masy cieczy o objętości wyznaczonej objętością piknometru (znanej) i obliczeniu gęstości zgodnie z definicją.
Piknometry:  A- Wardena, B- z korkiem kapilarnym, C- Hubbarda
 
Lepkościomierz Stabingera,  umożliwiający pomiary lepkości dynamicznej i kinematycznej oraz gęstości środków smarnych i innych cieczy eksploatacyjnych. Istnieje możliwość oznaczenia zależności gęstości od temperatury.  Lepkościomierz tego typu może być  przydatny zarówno do kontroli jakości produktów naftowych, jak również  do prac badawczych oraz sterowania procesami destylacyjnymi mającymi na celu  uzyskanie frakcji o określonych zakresach lepkości.

 

Nasi specjaliści pozostają do Państwa dyspozycji w zakresie udzielania porad technicznych na temat przeliczania jednostek masy i objętości płynów. W tym celu prosimy o kontakt z Technicznym tel.+48 81 820 07 88 lub e-mail: biuro@gorner.pl

Działamy na terenie województw: dolnośląskie, mazowieckie, lubuskie, śląskie, opole, małopolskie, kujawsko-pomorskie, podlaskie, pomorskie, podkarpackie, łódzkie, warmińsko-mazurskie, świętokrzyskie, lubelskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie.

Nasze produkty wysyłamy firmą spedycyjną  do takich miast jak: Warszawa, Białystok, Gdańsk, Gorzów Wlkp., Katowice, Kielce, Kraków, Lublin, Łódź, Olsztyn, Opole, Poznań, Rzeszów, Toruń, Wrocław, Bydgoszcz, Zielona Góra, Szczecin.