Badanie boroskopowe olejów do silników gazowych

Boroskopy są to narzędzia do wizualnej kontroli wewnętrznych zespołów pracującego sprzętu w miejscach, które są trudno dostępne innymi metodami (poza demontażem), a ich kontrola ma decydujący wpływ na bezpieczeństwo i koszty konserwacji. Są to urządzenia podobne do stosowanych w diagnostyce u człowieka endoskopów. Boroskopy mogą dawać obraz w postaci zdjęcia lub filmu (wideo). Rozróżnia się horoskopy sztywne najtańsze oraz elastyczne. Elastyczne są zbudowane z wiązek światłowodowych i ich cena a zatem jakość uzyskiwanego obrazu zależy od liczby pikseli, jakie będzie mieć obraz.

Boroskop do wnętrza maszyny może być wprowadzany przez istniejący otwór np. świecy lub przez specjalnie zainstalowany otwór boroskopowy. Boroskopia (badanie boroskopowe) umożliwia szybką ocenę np. stanu komory spalania, w tym powierzchni tłoka, tulei cylindra, stanu zaworów oraz gniazd zaworowych.

Pierwsze boroskopy zastosowano w czasie II wojny światowej do oceny wnętrza otworów (po angielsku bore) luf broni dużego kalibru.

Boroskopia to jedna z niedestrukcyjnych technik wykrywania defektów lub nieprawidłowości sprzętu. Technika ta ma szczególne znaczenie w lotnictwie, pomaga wyeliminować część ludzkich błędów, które mogą wystąpić przy przeglądach, remontach itp.

CZYTAJ TAKŻE: Rodzaje i zakres badań olejów smarowych

Boroskopia jest najczęściej stosowana do wizualnej inspekcji silników lotniczych, turbin gazowych i parowych przemysłowych, silników Diesla i silników samochodowych. Nadzór boroskopowy silników można stosować celem uniknięcia zbędnej konserwacji, która jest ekstremalnie droga przy dużych turbinach. Stosuje się ją także przy produkcji skrawanych lub odlewanych części, do kontroli krytycznych wewnętrznych powierzchni (zadziory stan wykończenia).

Boroskopia a oleje do silników gazowych.

Silniki gazowe często są zasilane agresywnymi paliwami gazowymi pochodzącymi z wysypisk lub oczyszczalni. Sprawność silnika zależy od warunków pracy, szczególnie od źródła pochodzenia gazu i jego właściwości. W komorze spalania, składniki tych gazów i produkty ich reakcji (takie jak H2S, związki halogenowe, krzem i kurz) powodują nitrowanie, korozję i utlenianie. Są one odpowiedzialne za warunki takie jak powstawanie żywic, zapiekanie pierścieni i powstawanie szlamu, co zmniejsza sprawność silnika, redukuje oczekiwany czas życia silnika i ostatecznie zwiększa koszty.

Koszt oleju smarowego stosowanego do eksploatacji silników gazowych z zapłonem iskrowym stanowi ponad 10 % budżetu eksploatacyjnego użytkownika. Przy silnikach gazowych kluczową rolę odgrywa dobranie odpowiedniej klasy oleju (zawartości dodatków w oleju).

Typowy nadzór nad eksploatacją silników gazowych prowadzi się wykonując analizy oleju. Analizy olejów smarowych dają szeroki i precyzyjny wgląd we właściwości eksploatacyjne oleju i stan silnika. Nie zawsze wyniki ich są prawidłowo wykorzystywane. Analiza boroskopowa jest bardzo istotnym uzupełnieniem nadzoru nad stanem eksploatowanego silnika, a także może zdecydowanie wspomóc przy doborze optymalnego dla danych warunków oleju smarowego.

CZYTAJ TAKŻE: Nowe Trendy w Badaniach Środków Smarnych i Ich Diagnostyka

Boroskopia zapewnia szczegółową inspekcję wewnętrzną sprzętu przy minimalnym jego demontażu. Najnowsza technologia pozwala zmierzyć usterki oraz powstałe nagary na zespołach z dokładnością do ułamków milimetra, zarówno na zdjęciu jak i na wideo, dołączanych do raportu dla klienta wraz z wyczerpującym opisem.

Nadmierne zużycie lub usterki wykryte podczas regularnych analiz olejowych mogą być dokładnie zlokalizowane przy użyciu przemysłowych boroskopów. Umożliwia to dokładne zaplanowanie prac serwisowych tak, aby uniknąć kosztownych przestojów.

Szczegółowy monitoring komory spalania w połączeniu z analizą olejów podczas eksploatacji pozwala na dokładne dopasowanie oleju smarowego do danego silnika. Minimalizując zawartość popiołu w oleju smarowym (zawartość dodatków, co przekłada się na cenę) do poziomu, który wciąż wystarcza do poradzenia sobie z zanieczyszczeniami paliwa gazowego, równocześnie zapewniając odpowiednią ochronę trwałości eksploatacyjnej silnika.

Dodatkowo nowe klasy olejów (nowe produkty) mogą być wypróbowane i monitorowane przy zastosowaniu kombinacji analizy oleju i inspekcji horoskopowej. Bez wiedzy o jakości paliwa jest bardzo trudno dobrać najbardziej odpowiedni olej.

CZYTAJ TAKŻE: Diagnostyka stanu technicznego maszyn na podstawie badania oleju w eksploatacji

Typowo paliwo jest badane w zakresie jego składu podstawowego, wartości opałowej, oraz zanieczyszczeń takich jak chlorowce czy krzemiany. Na tej podstawie dobiera się olej do silnika przed dostarczeniem na miejsce montażu. Jednak prawdziwym sprawdzianem współpracy silnik, paliwo gazowe i olej smarowy jest stan silnika i jego zespołów, czyli ich wygląd (podgląd), który można szybko i sprawnie uzyskać przy zastosowaniu boroskopu. Zdjęcia z tego badania lub wideo mogą być konsultowane przez różnych specjalistów w porównaniu do zdjęć, opisujących dobry stan silnika.

Boroskopia to metoda pozwalająca oceniać stan eksploatowanego sprzętu oraz zachowywanie się podczas eksploatacji cieczy eksploatacyjnych (olejów, cieczy chłodzących itp.), bez konieczności jego demontażu, co ma miejsce podczas eksploatacji nadzorowanej lub na hamowni.

Podsumowanie

Boroskopia to technika, pozwalająca na ocenę rzeczywistego stanu silnika i zaplanowanie konserwacji stosownie do potrzeb. Boroskopia może być bardzo przydatnym narzędziem doboru optymalnego oleju smarowego do danego zastosowania.

W przypadku zapytań dotyczących naszego systemu badań laboratoryjnych prosimy o kontakt z Działem Technicznym tel.+48 81 820 07 88 lub e-mail: laboratorium@gorner.pl

Działamy na terenie województw: dolnośląskie, mazowieckie, lubuskie, śląskie, opole, małopolskie, kujawsko-pomorskie, podlaskie, pomorskie, podkarpackie, łódzkie, warmińsko-mazurskie, świętokrzyskie, lubelskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie.

Wróć do aktualności