Sposób postępowania z roztworami wodnymi przy obróbce termicznej metali

Hartowanie indukcyjne to proces stosowany do powierzchniowego utwardzania stali i innych elementów stopowych. Części do obróbki cieplnej są umieszczane wewnątrz miedzianej cewki, a następnie podgrzewane powyżej ich temperatury przemiany przez przyłożenie prądu przemiennego do cewki. Prąd przemienny w cewce indukuje zmienne pole magnetyczne w obrabianym elemencie, które powoduje nagrzewanie się zewnętrznej powierzchni części do temperatury powyżej zakresu transformacji.

Hartowanie indukcyjne umożliwia podniesienie twardości powierzchni hartowanego detalu. Zapewnia wysoką jakość produktu, wysoką powtarzalność hartowania oraz obniżenie kosztów produkcji.

W metodzie hartowania indukcyjnego czas nagrzewania jest bardzo krótki, zaś sam proces nie powoduje zabrudzenia materiału. Jednocześnie możliwe staje się utwardzenie wybranych części hartowanego elementu. Metoda jest popularna ze względu na niezawodność: przy jej stosowaniu zniekształcenia materiału są ograniczone do minimum.

Okres, w jakim roztwór hartowniczy może być użytkowany z zachowaniem wymaganych właściwości eksploatacyjnych, istotnie zależy nie tylko od jego jakości, ale także od sposobu jego pielęgnacji. W celu zagwarantowania dłuższej pracy płynu hartowniczego, co jest istotne zwłaszcza w dużych urządzeniach do masowego hartowania detali, powinien on być poddawany zabiegom pielęgnacyjnym, polegającym na:

  • okresowym usuwaniu osadów z dna zbiornika,
  • okresowej filtracji, filtrami zamontowanymi w urządzeniu hartowniczym lub zewnętrznymi,
  • niedopuszczaniu do zawodnienia, np. przez wodę z instalacji chłodniczej,
  • natychmiastowym usuwaniu wody, jeżeli przeciek został stwierdzony,
  • dokładnym usuwaniu szlamów i resztek oleju, w przypadku jego wymiany na nowy,
  • okresowej kontroli jakości, np. zgodnie z zestawem analiz chemicznych olejów smarowych i płynów specjalnych.

CZYTAJ TAKŻE: Jakie wymagania w procesie hartowania spełniają oleje do obróbki cieplnej?

Właściwa pielęgnacja oleju hartowniczego pozwala na dwu-trzykrotne wydłużenie czasu jego pracy, a ponadto gwarantuje założoną jakość wyrobów poddawanych procesowi hartowania.

W przypadku zapytań dotyczących doboru cieczy hartowniczych prosimy o kontakt z Działem Technicznym Tel. +48 81 820 07 88 lub e-mail: biuro@gorner.pl

Działamy na terenie województw: dolnośląskie, mazowieckie, lubuskie, śląskie, opole, małopolskie, kujawsko-pomorskie, podlaskie, pomorskie, podkarpackie, łódzkie, warmińsko-mazurskie, świętokrzyskie, lubelskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie.

Nasze produkty wysyłamy firmą spedycyjną do takich miast jak: Warszawa, Białystok, Gdańsk, Gorzów Wlkp., Katowice, Kielce, Kraków, Lublin, Łódź, Olsztyn, Opole, Poznań, Rzeszów, Toruń, Wrocław, Bydgoszcz, Zielona Góra, Szczecin.

Wróć do aktualności