Zalety i właściwości płynów glikolowych w systemach chłodzenia i ogrzewania

Płyny na bazie glikolu, stosowane jako czynnik obiegowy w układach chłodniczych lub układach grzewczych, podlegają procesom starzenia się. W wyniku tego zmieniają swoje właściwości, a w konsekwencji tych zmian w szczególności może nastąpić:

 • zwiększenie szybkości procesu korozji materiałów konstrukcyjnych, spowodowane degradacją dodatków antykorozyjnych i biocydów zawartych w płynie,
 • wzrost temperatury krystalizacji.

Podstawowe parametry jakim powinny odpowiadać mieszaniny glikolowe stosowane w instalacjach:

 • Wartość pH Jest to ujemny logarytm ze stężenia jonów wodorowych - wartość ref.: 7,5 - 9; pH : 0 - 7 odczyn kwaśny 7 - 14 zasadowy
 • Gęstość : stosunek masy płynu do jego objętości - wartość referencyjna : zależna od zawartości procentowej glikolu. Ciężar właściwy dla płynu etylenowego dla temp. -20 ºC = 1,052 g/cm3
 • Rezerwa alkaliczna . Zdolność neutralizacji kwasów w roztworze - wartość referencyjna : 7,5 - 8
 • Badanie właściwości korozyjnych w naczyniu szklanym wg ASTM D 1384-87 - wartości referencyjne: określone w normach.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Płyny glikolowe do instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych, grzewczych, solarnych i pomp ciepła

Mieszaniny glikolowe oprócz glikolu posiadają w swym składzie chemicznym:

 • zestaw inhibitorów, zabezpieczających przed zjawiskiem korozji
 • biocydy, zapobiegające powstawaniu życia biologicznego.

Produkowane są na bazie glikolu etylenowego:

 • -15 °C (28% glikolu)
 • -20 °C (35% glikolu)
 • -25 °C (40% glikolu)
 • -35 °C (48% glikolu)

lub na bazie glikolu propylenowego:

 • -15 °C (33% glikolu)
 • -20 °C (37% glikolu)
 • -25 °C (42% glikolu)
 • -35 °C (50% glikolu)

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Rodzaje glikoli oraz ich zastosowanie w przemyśle

Poniższe tabela przedstawia najważniejsze parametry, które określają prawidłowy dobór płynu dla instalacji:

1. Mieszanina glikolu propylenowego stosowana głównie do układów chłodniczych, klimatyzacyjnych, tryskaczowych, grzewczych i solarnych oraz pompach ciepła, a zwłaszcza jako chłodziwo w przemyśle spożywczym, wykorzystującym układy chłodzenia przy produkcji przetworów rybnych i mięsnych, mrożonek, wyrobów cukierniczych, lodów, piwa i wszystkich innych napojów.

Temperatura krystalizacji
Koncentrat
-35ºC
-25ºC
-20ºC
-15ºC
% stężenie glikolu
80
50
42
37
33
pH
7,5 – 9,0
7,5 – 9,0
7,5 – 9,0
7,5 – 9,0
7,5 - 9,0
Lepkość kinem. w temp. -10ºC
168,42
34,80
22,95
17,20
16,01
Lepkość kinem. w temp. 10ºC
30,79
12,49
7,84
6,68
4,94
Lepkość kinem. w temp. 20ºC
22,08
6,21
4,70
3,86
3,15
Lepkość kinem. w temp. 50ºC
6,02
2,14
1,61
1,31
1,18
Gęstość wg norm (20ºC)
1,05
1,041
1,036
1,034
1,03
Gęstość z KJ
1,0535
1,0444
1,0413
1,0368
1,0335
Temperatura krystalizacji/zestalenia [ºC]
-
≤ -35/≤ -42
≤ -25/ ≤ -32
≤ -20/ ≤ -26
≤ -15/ ≤ -20
Temperatura wrzenia [ºC]
120
106
104,5
104
103
Temperatura zapłonu [ºC]
-
112
-
-
-
Ciepło właściwe [kJ/kgK]
(warunki standardowe)
2,93
3,58
3,70
3,77
3,84
Rezerwa alkaiczna (nie niższa niż)
8
8
8
8
8
Rozszerzalność ciepła w temp 0-80ºC [%]
-
5,49
5,24
4,92
4,74

2. Mieszanina glikolu etylenowego stosowana głównie do napełnianie układów chłodniczych, klimatyzacyjnych, tryskaczowych, grzewczych i solarnych oraz pomp ciepła, jak również do indywidualnych układów grzewczych oraz dużych instalacji chłodniczych i klimatyzacyjnych, gdzie nie są wymagane dopuszczenia PZH.

Temperatura krystalizacji
Koncentrat
-35ºC
-25ºC
-20ºC
-15ºC
% stężenie glikolu
93
48
40
35
28
pH
7,5 – 9,0
7,5 – 9,0
7,5 – 9,0
7,5 – 9,0
7,5 – 9,0
Lepkość kinem. w temp. -10ºC
78,02
13,82
9,41
7,73
6,03
Lepkość kinem. w temp. 10ºC
26,15
5,81
4,36
3,78
3,49
Lepkość kinem. w temp. 20ºC
18,49
3,56
2,94
2,51
2,25
Lepkość kinem. w temp. 50ºC
6,53
1,59
1,43
1,08
0,49
Gęstość wg norm (20ºC)
1,12
1,07
1,059
1,052
1,044
Gęstość z KJ
1,12
1,0709
1,059
1,0523
1,0451
Temperatura krystalizacji/zestalenia [ºC]
-
≤ -35/≤ -43
≤ -25/ ≤ -32
≤ -20/ ≤ -26
≤ -15/ ≤ -20
Temperatura wrzenia [ºC]
164
108
107
106
103
Temperatura zapłonu [ºC]
-
126
-
-
-
Ciepło właściwe [kJ/kgK]
(warunki standardowe)
2,50
3,38
3,54
3,63
3,77
Rezerwa alkaiczna (nie niższa niż)
8
8
8
8
8
Rozszerzalność ciepła w temp 0-80ºC [%]
-
4,99
4,52
4,35
4,09

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Metody otrzymywania glikolu etylenowego i propylenowego

Wykaz materiałów i uszczelnień obojętnych wobec płynów glikolowych:

 • Pakuły
 • Twarde luty srebrne i miedziane
 • Polipropylen PP
 • Poliamid (wys. temp) PA 6/12 i PA 12
 • Poliamid (odpor. do 20°C) PA 6, PA 66, PA 11, PA 6/10
 • Polietylen PE HD, PE LD
 • Polietylen sieciowany (modyfi kowany) VPE
 • Polichlorek winylu (nieplastyfi kowalny) PVC-U
 • Poliacetal (Hostaform) POM
 • Polibutylen PB
 • Politetrafl uoroetylen - TEFLON PTFE
 • Kauczuk butylowy BP (HR)
 • Kauczuk chloroprenowy - NEOPREN CR
 • Kauczuk etylenowo – propylenowy
 • (guma olefinowa) EPDM
 • Kauczuk naturalny (do 80°C) NR
 • Nienasycone żywice poliestrowe UP
 • Elastomer RE 3
 • Poliwęglan PC
 • Poliamid PI
 • Kopolimer akrylo-nitrylo-butadieno-styrenowy (TERLURAN) ABS
 • Polimetakrylan metylu PMM
 • Kauczuk akrylonitrylowobutadienowy (guma nitrylowa) - NITRILE NBR
 • Guma butadienowo - nitrylowa o podwyższonej gęstości HNBR
 • Kauczuk fluorowy - VITON FPM
 • Kauczuk butadieno-styrenowy SBR
 • Polietylen chlorosulfonowany CSM
 • Polioksyfenylen - NONYL PPO
 • Polietylen o strukturze siatkowej (Polytherm ) (Rautherm) CPE
 • Kopolimer akrylonitryl-styreno-akrylanowy
 • (LURAN S) ASA
 • Guma silikonowa – ELASTOSIL Si
 • Bezazbestowe uszczelnienia ( Spetech) BAS 340
 • Uszczelnienia GORE DP, GR, DE, BG
 • Uszczelnienia grafi towe (Spetech) GUS 10, 20, 30, 40
 • Polifluorek winylidenu PVDF
 • Polichlorek winylu chlorowany (do 600C) PVC-U
 • Wzmocniony policzterofluoroetylen (PTFE) FLUOROSIT
 • Polifenylosulfon PPSU
 • Polieteroeteroketon – KETRON PEEK
 • Polisulfon PSU 1000

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Analiza i badanie stopnia zużycia glikolu etylenowego i propylenowego

Zalety stosowania dobrej jakości płynów glikolowych:

 • Odpowiednia temp. krystalizacji - dobór w laboratorium.
 • Brak korozji w układzie (pompa, parownik itp.).
 • Brak pienienia
 • Mieszanina przygotowana na wodzie zdemineralizowanej
 • Niezmienność parametrów w czasie - gwarancja 5 lat.
 • Brak korozji mikrobiologicznej
 • Mieszanina jednorodna
 • Produkt posiada Rekomendację Techniczną oraz Świadectwo PZH

Współczesna technologia wymaga coraz bardziej zaawansowanych rozwiązań w zakresie układów chłodniczych i grzewczych. Płyny glikolowe, dzięki swoim unikalnym właściwościom, odgrywają kluczową rolę w zapewnieniu skuteczności i trwałości tych systemów. Wybierając płyny glikolowe najwyższej jakości, możemy liczyć na niezawodność działania, ochronę przed korozją, a także długi okres eksploatacji bez konieczności wymiany czy konserwacji. Warto inwestować w sprawdzone produkty, które mają potwierdzone certyfikaty i rekomendacje, aby zapewnić sobie i swoim urządzeniom bezpieczeństwo i wydajność na najwyższym poziomie.

Nasi specjaliści pozostają do Państwa dyspozycji w zakresie udzielania porad technicznych na temat stosowania glikoli w przemyśle. W tym celu prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta tel.+48 81 820 07 88 lub e-mail: biuro@gorner.pl

Działamy na terenie województw: dolnośląskie, mazowieckie, lubuskie, śląskie, opole, małopolskie, kujawsko-pomorskie, podlaskie, pomorskie, podkarpackie, łódzkie, warmińsko-mazurskie, świętokrzyskie, lubelskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie.

Nasze produkty wysyłamy firmą spedycyjną do takich miast jak: Warszawa, Białystok, Gdańsk, Gorzów Wlkp., Katowice, Kielce, Kraków, Lublin, Łódź, Olsztyn, Opole, Poznań, Rzeszów, Toruń, Wrocław, Bydgoszcz, Zielona Góra, Szczecin.

Wróć do aktualności