Aktualności

Szkolenia oraz wsparcie techniczne

31-08-2021

Konkurencyjność, bezpieczeństwo instalacji, zdrowie ludzi i respekt dla środowiska to główne wyzwania dla każdego przemysłu.

Środki smarne odgrywają dużą rolę w każdym z tych obszarów: właściwe stosowanie przekłada się na eksploatację i czas pracy narządzi produkcyjnych, bezpieczeństwo towarów, zdrowie jego użytkowników i ochronę środowiska. Z tego powodu firma GORNER oferuje szkolenia dla użytkowników jego środków smarnych, dostosowane do specyfiki każdego sektora przemysłowego.

Tematy: stosowanie przemysłowych środków smarnych, bezpieczeństwo i ochrona środowiska
Sprzedaż oraz pomoc techniczna
Zatrudniamy zespół złożony z doświadczonych i odpowiednio przeszkolonych pracowników sprzedaży i pomocy technicznej, którzy spełniają wysokie wymagania w zakresie obsługi klienta oraz wiedzy o naszych produktach. Nasi pracownicy pomagają i oferują rozwiązania dla wielu problemów dotyczących smarowania w każdej aplikacji.
 
Informacje na wyciągnięcie ręki
Karty Charakterystyki Preparatów Chemicznych (MSDS). Z naszej witryny można wyszukiwać, przeglądać, drukować i pobierać karty MSDS dla wszystkich naszych produktów.
 
Rozporządzenie REACH
Nasza firma rozpoczęła działania mające na celu spełnienie wymogów nowego rozporządzenia Unii Europejskiej powszechnie określanego REACH (skrót od "Rejestracja, Ewaluacja i Autoryzacja Chemikaliów).
Dowiedz się więcej o REACH oraz działaniach podejmowanych przez naszą firmę w celu spełnienia wymogów rozporządzenia.
 
Karta Produktów (PDS)
Dzięki Bibliotece Kart Produktów (PDS) można wyszukiwać, przeglądać, drukować i pobierać karty produktów z opisami naszych produktów. Każda Karta zawiera opis produktu, jego cechy i zalety, typowe właściwości i zastosowania.
 
 
W przypadku zapytań dotyczących szkoleń oraz wsparcia technicznego dla zakładów przemysłowych prosimy o kontakt tel. +48 81 820 07 88 lub e-mail: biuro@gorner.pl